Praxe žáků SOU ve Vídni

Wien, Vienne, Vindobona, Vienna, Vídeň. Město na modrém Dunaji, město valčíků, nekonečných kavárenských diskuzí, rakouskouherských specialit. Město muzeí, divadelních scén, výstavních síní a v neposlední řadě město, které se stalo už po osmé nejúžasnější metropolí světa, kde je dobré žít, kde je vše, na co si člověk vzpomene. Sportoviště, nedotknutelná příroda pár kroků za poslední stanicí metra či vinice podobné těm, které známe z moravského venkova. To vše a ještě mnohem víc nabízí Vídeň, naše nejbližší hlavní město, naše bývalé hlavní město, v mnohém nedoceněné a námi neprávem opomíjené.

Naše škola si je velmi dobře vědoma významu této metropole a od doby, kdy je možné cestovat po Evropě, sem pořádá zájezdy dvakrát do roka. Proto se také v tomto školním roce účastní projektu Erasmus+. Jeho cílem je umožnit žákům zapojit se do provozní praxe v evropských městech. Tento projekt má dvě fáze a je uskutečňován během školního roku 2016/2017. První výjezd se konal na přelomu měsíce září a října, cílovým městem byla právě Vídeň. Byl určen pro žáky učiliště, jejichž oborem je výukový program strojní mechanik. Do projektu se zapojilo patnáct učňů. Byli rozmístěni do sedmi firem, kde po dobu tří týdnů vykonávali odbornou praxi, měli možnost uplatnit své znalosti a dovednosti získané na naší škole. Pracovali v moderně zařízených firmách, na obráběcích strojích CNC, kde se pod vedením erudovaných lektorů účastnili výroby. Veškerá komunikace probíhala v angličtině a i na tomto poli se naši žáci neztratili. Po pracovním procesu měli chlapci volno, a protože měli po dobu pobytu jízdenku na metro, využili tento čas na poznávání města. Takže z krás Vídně jim nezůstalo nic utajeno. Mohli tak navštívit Schönbrunn, technické muzeum, Hofburg, procházeli se po Kärtnerstrasse, pár jich ochutnalo slavný Sacherův dort či typický vídeňský řízek u Fiegelmüllera, někteří byli v zoologické zahradě a všichni na nějaké té atrakci v Prátru. Po třech týdnech se chlapci samozřejmě těšili domů, ale uvědomovali si, jak velkou zkušenost svým pobytem získali. Zkušenost, jak jednoduché je vyjet za hranice, zorientovat se v cizím a mnohem větším městě než je to jejich a jak jednoduché je, pokud mají chuť do práce, být součástí Evropy. A to bylo smyslem a posláním výše uvedeného projektu.

Mgr. Martina Miškeříková