Studijní a poznávací zájezd do Velké Británie

V rámci projektu Moderní škola OA Veselí nad Moravou se 40 vybraných studentů naší školy zúčastnilo ve dnech 25. 10. – 2. 11. 2015 studijního a poznávacího zájezdu do Velké Británie. Během tohoto zájezdu studenti absolvovali výuku angličtiny v rozsahu devíti hodin na jazykové škole Mackenzie School of English v hlavním městě Skotska Edinburghu, při které si nejen zlepšili komunikační dovednosti, ale dozvěděli se i spoustu zajímavých informací z historie i současnosti Skotska. Součástí zájezdu byla i dvoudenní návštěva Londýna, prohlídka Edinburghu, královského města Stirlingu, výlet k proslulému jezeru Loch Ness a samozřejmě i nákupy. Jak studenti, tak i jejich čtyřčlenný pedagogický doprovod byli Skotskem nadšeni.

Věřím, že tento zájezd přispěl ke zatraktivnění studia angličtiny a v mnohých probudil i zájem o cestování, popřípadě studium v zahraničí.

Mgr. Bronislava Kreuzingerová