Studijní pobyt našich žáků v Klagenfurtu

V rámci projektu EU s názvem Moderní škola OA Veselí nad Moravou mělo 10 vybraných studentů školy pod vedením Mgr. Doležalové možnost zlepšit znalosti německého jazyka a poznat i zemi našich jižních sousedů, Rakousko. V termínu 19. – 23. 10. se tak účastnili jazykového vzdělávání na univerzitě v Klagenfurtu, kde ve 3 výukových dnech aktivně rozvíjeli dosavadní jazykové znalosti pod vedením rodilých mluvčích. Součástí pobytu byla i celá řada exkurzí, a tak měli studenti možnost seznámit se s nádhernými městy Graz a Klagenfurt, podniknout výlet lodí po prosluněném jezeře Wörthersee a také vystoupat na moderní rozhlednu nad ním. Podzimní přírodě se přiblížili při procházce soutěskou Tscheppaschlucht.

Věříme, že na vzdělávací a poznávací pobyt v Rakousku budou mít všichni účastníci jen ty nejlepší vzpomínky. Jejich účast jim budou připomínat i obdržené jazykové certifikáty.

Snad bude tento pobyt motivací do dalšího studia cizích jazyků pro všechny zúčastněné!

Mgr. Hana Doležalová