7 kroků k bezpečí - odborná beseda

Sex,  AIDS a partnerské vztahy

Dne 22. 12. 2012 se uskutečnila odborná beseda na téma "Sex, AIDS, partnerské vztahy", která seznámila studenty 1. ročníku obchodní akademie s problematikou nemoci AIDS. Snahou bylo povzbudit a vést studenty k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli jej z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Zdůrazněn byl aspekt morálky, odpovědnosti a věrnosti v partnerských vztazích i to, že prevence je v současné době jediná možná cesta ochrany před touto smrtelnou chorobou. V závěru besedy studenti měli možnost diskuze. Kromě problematiky AIDS se také dotkli souvisejících problémů, jako jsou například drogy, antikoncepce, pohlavní nemoci, problémy s pohlavním zneužíváním, znásilňováním aj.

Občanské sdružení ACET ČR je součástí světové organizace ACET International (AIDS, Care, Education and Training). Tato organizace poskytuje bezpodmínečnou péči pro ty, kteří mají AIDS, vyvíjí vzdělávací a osvětovou činnost se zaměřením na prevenci proti AIDS. ACET je organizace nevýdělečná a přednášky jsou nabízeny školám zdarma.

Mgr. Milada Niklová