7 kroků k bezpečí - o projektu

Problematika rizikového chování je v dnešní společnosti jedním z velkých problémů doby.

Dle informací z tisku v regionu Veselska stoupla kriminalita o desítky procent (v roce 2010 – 339 trestných činů, 2011 – 602), a z toho násilná trestná činnost vzrostla o 135 % (2010 – 31, 2011 – 73). I město Veselí nad Moravou se chce zaměřit na protidrogovou prevenci, která v převážné míře chybí. Má záměr vybudovat kontaktní centrum (výměna stříkaček, testy na infekční nemoci, poradenství pro rodiče a blízké drogově závislých), kamerový systém v nejproblémovějších oblastech.

Naše škola SOŠE a SOU, která má cca 500 studentů, působí v regionu s vysokou nezaměstnaností, studenti pocházejí z různých rodin, zatížených často sociálními problémy. Je potřeba, abychom podpořili i činnost města, protože problémoví jedinci se rekrutují i z našich žáků. Oblasti, kde se soustřeďují problematické skupiny, jsou v blízkosti naší školy.

V oblasti primární, specifické efektivní prevence na naší škole již máme určité zkušenosti a chceme dále v našich aktivitách pokračovat. Řešíme otázky a vytváříme programy, které:

  • mají pomoci žákům odolávat sociálnímu tlaku, jsou zaměřené na zkvalitnění komunikace, osvojování a rozvoj sociálně emočních dovedností a kompetencí, konstruktivní zvládání konfliktů a zátěžových situací, odmítání legálních a nelegálních návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí a sebehodnocení, posilování odvahy, stanovování realistických cílů,
  • žáky informují, kdo a jak jim může poradit a pomoci při řešení jejich problémů rizikového chování
  • vytvářejí bezpečné prostředí ve škole - “S bezpečím je to v lidském životě podobně jako se štěstím. Lidé si uvědomují jeho důležitost teprve, když ho ztrácejí.“

Podrobnosti k projektu "7 kroků k bezpečí" naleznete v připojeném souboru: