Aktuálně: 1. a 2. pilotáž vzdělávacího programu - oblast informatiky

Zvyšte si svoji kvalifikaci v rámci pilotáže projektu UNIV 2 KRAJE

Po úspěšné pilotáži vzdělávacích programů Základy strojního obrábění dřeva a Rozvoj odborných technických kompetencí ve strojírenství připravil tým odborníků z informatického oboru další vzdělávací program pod názvem:

Zvyšování odborných kompetencí v oblasti informatiky

Bližší informace o náplni vzdělávacího programu a časovém harmonogramu naleznete v přiložených souborech:

Pilotní ověřování programu je pro účastníky díky evropským dotacím zdarma.