Informace o průběhu prací na projektu UNIV 2 Kraje

V rámci projektu UNIV 2 Kraje budou na SOŠE a SOU, Veselí nad Moravou v letech 2010 – 2012 mimo jiné vytvořeny celkem tři programy dalšího vzdělávání určené pro dospělé. V současnosti pracují členové projektového týmu intenzivně na přípravě prvního vzdělávacího programu s názvem „Základy strojního opracování dřeva“. Cílem tohoto vzdělávacího programu je rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti výroby polotovarů, dílců a jednoduchých výrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva za použití základních dřevoobráběcích strojů. Tento program je určen široké veřejnosti se zájmem o tuto problematiku – nezaměstnaní, zájemci o podnikání v oblasti dřevovýroby, zájemci z řad veřejnosti - včelaři, kutilové, zahrádkáři, zemědělci a další zájmové skupiny. Obecným cílem je naučit účastníky vzdělávacího programu ovládat pracovní postupy při zhotovování výrobků ze dřeva na základních dřevoobráběcích strojích.

Po přípravné fázi  bude program nabídnut sociálním partnerům i veřejnosti a v rámci projektu UNIV 2 Kraje proběhne v roce 2011 jeho pilotáž.

Absolventi tohoto vzdělávacího programu:

  • dosáhnou lepší uplatnitelnosti na trhu práce, zejména v podnicích zaměřených na výrobu nábytku a zpracování dřeva,
  • získají možnost ucházet se o kvalifikovanější nebo odbornější práce a tím i lépe zaplacené,
  • získají větší možnost uplatnění v podnikání v oboru drobná dřevovýroba,
  • získají základní návyky nejen pro práci, ale hlavně pro bezpečnou práci na dřevoobráběcích strojích v domácích dílnách.

Pokud by Vás náš program zaujal, kontaktujte nás, prosím, a my Vás zařadíme do ověření našeho programu v rámci projektu nebo do některého z dalších běhů tohoto vzdělávacího programu.

Případné dotazy či přihlášky zasílejte prosím na e-mail: ha.dolezalova@seznam.cz