PROJEKT UNIV 2 KRAJE postupuje do další fáze

PROJEKT UNIV 2 KRAJE postupuje do další  fáze  –  připravuje  se  pilotáž 1. vzdělávacího programu

V prosinci 2010 byly dokončeny práce na tvorbě 1. vzdělávacího programu s názvem ZÁKLADY STROJNÍHO OBRÁBĚNÍ DŘEVA, který je určen široké veřejnosti se zájmem o práci se dřevem.

Nezaměstnaným přinese tento program novou specializaci a lepší uplatnění na trhu práce. Zájemci o podnikání v oblasti dřevovýroby, ale i zájemci z řad veřejnosti - včelaři, domácí kutilové, zahrádkáři, zemědělci a další zájmové skupiny, získají novou znalost zajímavého oboru, kterou mohou dále rozvíjet.
Obecným cílem je naučit účastníky vzdělávacího programu ovládat pracovní postupy při zhotovování výrobků ze dřeva s využitím základních dřevoobráběcích strojů.

V další fázi projektu, v období od dubna do června 2011, bude tento nově vytvořený program pilotně ověřován na skupině 10 zájemců, a to bezplatně, s využitím evropské dotace. Praktická a teoretická výuka v celkovém rozsahu 104 hodin bude probíhat na naší škole vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
Neváhejte proto, přihlaste se a zvyšte si zdarma svoji kvalifikaci.

Tento vzdělávací program bude veřejnosti nabízen i v budoucnosti, ale již bez využití dotací, tudíž bude po ukončení pilotáže zpoplatněn.

Využijte této šance a kontaktujte nás nejpozději do 28. 2. 2011.

Informace o pilotáži Vám rádi sdělíme na Vaši e-mailovou adresu nebo po telefonu.

Kontaktujte nás na telefonu: 518 322 249 nebo na e-mail: oa@oaveseli.cz

Přijďte, těší se na Vás tým našich zkušených odborníků z oboru Truhlář.