Další kola přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení na 3leté učební obory

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro tyto obory:

Na tyto obory se nedělají přijímací zkoušky, pouze se vyhodnocuje prospěch ze ZŠ.

Termín podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení - 26. května 2023

Termín vyhlášení výsledků přijímaček 2. kola - 29. května 2023

Přihlášky nám můžete zaslat poštou nebo donést osobně na adresu:

 • OA a SŠP Veselí nad Moravou
 • Kollárova 1669
 • 698 01 Veselí nad Moravou

Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech. Případně nám můžete zavolat:

 • Telefon: +420 518 322 249
 • Mobil: +420 724 223 972

2. kolo přijímacího řízení na denní nástavbu

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor:

 • 23-43-L/51 - Provozní technika

Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech:


Obecné informace k dalším kolům přijímacího řízení

Další kola přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání budou vyhlašována pouze v případě, že v prvním kole přijímacího řízení nebude přijat do příslušného oboru vzdělání předpokládaný počet uchazečů, popř. se uvolní místo po přijatém uchazeči.


Druhé a další kola přijímacího řízení

Uchazeči mohou podat neomezený počet přihlášek. Další kola vyhlašuje ředitelka školy po ukončení 1. kola přijímacího řízení. Uchazečům o studium nepřijatým v prvním kole bude obratem nabídnuta účast ve 2. kole PŘ.

Vše bude individuálně projednáváno s rodiči (z tohoto důvodu je nutno na přihlášku uvést telefonní číslo a platnou, čitelnou e-mailovou adresu rodičů).

Uchazeči se SVP (dyslexie, dysgrafie, apod.) doloží k přihlášce doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny.


Kritéria pro další kola přijímacího řízení


Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem

V dalších kolech přijímacího řízení jsou kritéria pro obory vzdělání s výučním listem stejná jako v 1. kole přijímacího řízení, tedy do tříletých učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou hodnoceni dle výsledků z posledních dvou ročníků základní školy.

Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.


Obory vzdělání s výučním listem:

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Strojní mechanik
 • Obráběč kovů – obsluha CNC strojů
 • Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel


Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou

Na obory vzdělání s maturitní zkouškou se kritéria přijímacího řízení pro další kola mění pouze v tom, že se nekoná jednotná přijímací zkouška a žáci budou hodnoceni pouze podle prospěchu v posledních dvou ročnících základní školy.


Obory vzdělání s maturitní zkouškou

 • Obchodní akademie
 • Informační technologie
 • Provozní technika


Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna 2023
Č. j.: 21/2023/OA-7


Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy