Doplňovací volby do školské rady 2018 - výsledky


Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, § 167, odst. 4 a na základě Volebního řádu volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol, zřizovaných Jihomoravským krajem, vyhlašuje ředitelka Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace,

doplňovací volby do školské rady.

Volby se budou konat dne 5. 10. 2018 od 10:00 do 15:00 v posluchárně Obchodní akademie (přízemí vpravo), Kollárova 1669, ve Veselí nad Moravou.

Podrobnosti v přiloženém souboru:


​​​​​​​

Kandidáti:

  • Mgr. Lenka Horňáčková – zástupkyně ředitelky pro TV
  • Ing. František Maňák – zástupce ředitelky pro OV


Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru:Výsledky voleb

Doplňovací volby do školské rady, které se konaly dne 5. 10. 2018.

Do školské rady byla zvolena pedagogickými pracovníky za odstupující RNDr. Ivanu Těthalovou Mgr. Lenka Horňáčková.

Nové složení:

  • Ing. Jiří Zábelka
  • Mgr. Lenka Horňáčková
  • Ing. Jitka Kovaříková

Do školské rady byli zvoleni zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými:

  • paní Libuše Jeglová
  • Ing. Věra Svobodová
  • paní Jana Popelková

Podrobnosti o průběhu a výsledku doplňovacích voleb naleznete v souboru: