Volby do školské rady 2017

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, § 167, odst. 4 a na základě Volebního řádu pro členy školských rad základních, středních a vyšších odborných škol, zřizovaných Jihomoravským krajem, vyhlašuje ředitel Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace

volby do školské rady


Volby se budou konat dne 22. 9. 2017 od 10:00 do 15:00 v posluchárně Obchodní akademie (přízemí vpravo), Kollárova 1669, ve Veselí nad Moravou.

Podrobnosti o konání voleb naleznete v přiloženém souboru: