Složení školské rady 2016

SDĚLENÍ

Dne 18. 5. 2017 Rada Jihomoravského kraje rozhodla na své 19. schůzi usnesením č. 1399/17/R19 o odvolání dvou členů školské rady a jmenovala novými členy rady:

 • pana prof. RNDr. Ivana Ohlídala, DrSc.
 • pana Miroslava Mořického, MBA

Ostatní dosavadní členové rady zůstávají a noví budou zvolení ve volbách v měsíci září letošního roku.


Výsledky voleb do školské rady 2014

Ve volbách do školské rady, které se konaly 23. 9. 2014, byli zvoleni tito kandidáti:

Zvoleni pedagogickými pracovníky školy:

 • RNDr. Ivana Těthalová
 • Ing. Jitka Kovaříková
 • Ing. Jiří Zábelka

Zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými:

 • Ing. Věra Svobodová
 • paní Libuše Jeglová
 • paní Jana Popelková

Dne 29. 1. 2015 byli do rady školy na tři roky jmenování Radou Jihomoravského kraje:

 • Ing. Petr Kolařík
 • RNDr. Jaroslav Hanák
 • PaedDr. Zdeněk Gerstberger

Na zasedání školské rady dne 14. 10. 2014 byl zvolen předsedou školské rady Ing. Jiří Zábelka.