Informace o projektu

V měsíci únoru byl na SOŠE a SOU ve Veselí nad Moravou zahájen další projekt školy s názvem „Chceme mít blíž do světa“. Tento projekt je určen pracovníkům všech typů škol. Jeho cílem je připravit účastníky, převážně z řad pedagogů, na mezinárodní spolupráci a umožnit jim snazší zapojení jejich škol do různých projektů i v oblasti všeobecných a odborných předmětů. V rámci projektu se pracovníci škol zaměří na získání, ale také rozšíření znalostí angličtiny a dále také na doplnění některých informačně technologických dovedností, které dnešní moderní doba vyžaduje.

Projekt bude probíhat po dobu 15 měsíců do konce března 2012 a je do něj zapojeno celkem 66 pracovníků z devíti okolních škol.

Ředitelé a zástupci škol byli s projektem seznámeni na zahajovací konferenci, která proběhla dne 15. 2. 2012. O týden později byli na slavnostní zahájení projektu pozváni samotní účastníci. Ti byli po úvodní informativní části konference rozřazeni do skupin dle úrovně jejich vstupních znalostí angličtiny.

Výuka bude realizována moderní formou za využití interaktivních technologií pravidelně jednou týdně 3 vyučovací hodiny a to vždy v pondělí nebo úterý od 15 hodin. Lektory angličtiny i ICT jsou akreditovaní, zkušení pedagogové školy.

Zájem o projekt ze strany pedagogů předčil veškerá očekávání a z kapacitních důvodů se tudíž bohužel nemohli zapojit všichni, kteří chtěli. Projekt z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je totiž plně hrazen z dotací ESF a státního rozpočtu ČR, je tedy pro účastníky zcela zdarma.

Věříme, že se znalostí angličtiny a dalších dovedností z oblasti informačních technologií budou mít pedagogové ke světu zase o kousek blíž a s nimi i jejich žáci a studenti.

Mgr. Hana Doležalová
koordinátor projektu