Přehled ICT aktivit

Cílem projektu je zvýšení úrovně znalostí anglického jazyka, ale zároveň i doplnění dovedností z oblasti ICT, které jsou potřeba pro zapojení do mezinárodní spolupráce.

Účastníci projektu si mohou vybrat z následujících školení:


Seminář č. 1 – PowerPoint – pravidla pro tvorbu prezentací, tvorba prezentací

(časový rozsah výuky – 10 vyučovacích hodin) – duben, říjen 2012

  

Seminář č. 2 – Zvyšování odborných technických kompetencí v oblasti ICT ‑ oblast interaktivní výuky

Popis aktivity:

Tato aktivita je zaměřena na práci s interaktivní tabulí. Účastníci se naučí prakticky pracovat s interaktivní tabulí, vyhledávat v databázích výukových materiálů, naučí se pracovat s některými pracovními nástroji programu ActivInspire na tabuli activboard, který je určen pro práci na interaktivní tabuli a naučí se vytvářet jednoduché výukové materiály pro interaktivní výuku.

(časový rozsah výuky – 10 vyučovacích hodin) –květen, listopad 2012

  

Seminář č. 3 - Zvyšování odborných technických kompetencí

– oblast digitálních technologií, práce s videokamerou

Popis aktivity:

Tato aktivita je zaměřena na práci s digitální videokamerou a zpracování zaznamenaných materiálů pro potřeby výstupů z projektů. Účastníci projektu se naučí v rámci aktivity vytvořit digitální záznam, který budou dále upravovat dle požadavků lektora (natáčení, sestříhání, ozvučení v programu Windows Movie Maker).

(časový rozsah výuky – 10 vyučovacích hodin) – říjen, listopad 2012


Seminář č. 4 - Zvyšování odborných technických kompetencí

Oblast digitálních technologií, práce s fotoaparátem, úprava fotografií v programu Photoshop

Popis aktivity:

Tato aktivita je zaměřena na práci s digitálním fotoaparátem a zpracování vytvořených snímků pro potřeby výstupů z projektů. Účastníci projektu se naučí v rámci aktivity vytvořit digitální fotografii, kterou budou dále upravovat dle požadavků lektora v programu Photoshop

(časový rozsah výuky – 10 vyučovacích hodin) – prosinec, leden, únor 2012