Krajská soutěž v orbě 2022

Dne 22.09.2022 proběhl již 18. ročník Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol.

Soutěž pořádala SOŠ Znojmo, Dvořákova pod záštitou ministra zemědělství ČR Ing. Zdeňka Nekuly, hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha, Agrární komory Znojmo Ing. Milana Ptáčka a starosty města Znojma Ing. Jakuba Malačky MBA.

Soutěž probíhala na pozemku Agropodniku Mašovice, a.s.u obce Podmolí. Obohacením soutěže byl doprovodný program prezentace moderní zemědělské techniky.

Soutěže se zúčastnilo celkem 22 chlapců a 8 dívek z dvanácti škol z toho dvě školy ze zahraničí – Slovenska - Galant a Rakouska - Obersiebenbrunn.

Letos se soutěžilo ve třech kategoriích: kategorie dívky, kategorie chlapci a šampión soutěže O pohár ředitele školy.

Naši školu reprezentovali 2 žáci – Bedřich Trnečka a Tomáš Jurásek – oba dva žáci 2.ročníku Opravář zemědělských strojů.

Orba probíhala po vylosování parcely na traktorech Zetor s dvouradličními pluhy, hydraulicky ovládané a seřízené.

První úlohou bylo vyorání rozpichu – 1. jízda a následovalo vyorání 2. rozpichu – druhá jízda a zpět. Zde se ukázala zručnost soutěžících při obsluze traktoru s pluhem. Vyoraný rozpich kontrolovala komise.

Po kontrole následovala doorávka soutěžní parcely, kdy soutěžící museli 3x dokola přiorat tři brázdy do skladu. Tady již šlo do tuhého, protože musely být dodrženy parametry orby.

Komise kontrolovala danou hloubku brázdy (18 ± 2 cm), přímost brázdy, radlice nesměla přejet určenou mez a celkový vzhled orby.

Naši žáci se v soutěži rozhodně neztratili:

Tomáš Jurásek skončil celkově na 7. místě,

Bedřich Trnečka obsadil krásné 3. místo, které znamenalo bednu. Jeho orba splňovala veškerá přísná kritéria. Získal 55,33 bodů z celkových 70 bodů a od 1.místa ho dělilo 2,5 bodu. Nevýhodou pro něho bylo to, že orbu začínal jako první.

Byla radost se na něj dívat, jak si počínal s traktorem a pluhy, včetně přeměřování hloubky brázdy a kontroly vzhledu své práce – skvělý úspěch.

Oba naši borci podali úžasné výkony a my jim za jejich reprezentaci děkujeme.

Ing. František Maňák