Máš na to!

Dne 26. 9. 2019 se devět žáků Obchodní akademie a SOU Veselí nad Moravou zúčastnilo krajského  kola soutěže Máš na to!, kterou pořádala Policie ČR v areálu Komety Brno. Do tohoto kola soutěže se po jarním okresním kole probojovaly jen nejlepší tři školy z každého okresu. V našem okrese se do základního kola zapojily všechny střední školy. Každá z postupujících škol měla možnost poslat do krajského kola tři smíšené tříčlenné týmy složené vždy ze dvou chlapců a jedné dívky.

Naše škola poslala do krajského kola soutěže tři týmy. Soutěž probíhala v duchu přijímacího řízení k Policii a obnášela několik úkolů. Každý z účastníků absolvoval test ze znalostí dopravních předpisů skupiny A, dále blok fyzických testů obnášejících člunkový běh, motorický test o délce 2 min, kliky a běh na vzdálenost 1 km. Týmovým úkolem bylo vyřešení úkolu z kriminalistiky. Výsledky všech částí soutěže se sčítaly. Naše škola získala mezi všemi týmy krásné 13., 17. a 34. místo, přičemž náš nejlepší tým měl nejvyšší bodové hodnocení ze všech týmů v hodnocení fyzických testů.  Ani jeden z tohoto týmu ještě nemá absolvovanou autoškolu, je tedy naděje, že příští rok ještě pár dalších bodů z teorie přibude a neuvěřitelnou fyzickou kondici studenti zúročí ještě hezčím umístěním. Všichni účastníci našich týmů podali v soutěži své maximum a za to jim patří poděkování za skvělou reprezentaci školy, která skončila jako nejlepší v našem okrese. V krajském kole nám byly konkurencí gymnázia, ale i školy, které připravují odborníky v oblasti dopravy i pro práci u Policie ČR.

V rámci doprovodného programu shlédli účastníci soutěže ukázky práce policejních složek, práci kriminalistů, záchranářů, zásahové jednotky, odboru kynologie i hipologie. Většina studentů si prakticky vyzkoušela poskytování první pomoci raněnému, kterému bylo nutno provádět masáž srdce. Všechny aktivity proběhly za krásného, slunečného počasí, které přispělo k pozitivní atmosféře celého soutěžního dne.

Umístění a složení týmů:

13. místo   Jan Gál, Kateřina Nekardová, David Vajdík

14. místo   David Balada, Kamila Geržová, Dominik Sečkář

34. místo   Karel Anger, Lukáš Bedrava, Karolína Kolniková

Pět z našich účastníků získalo osvědčení o fyzické zdatnosti s platností jeden rok, na základě kterého může být zahájeno přijímací řízení k Policii ČR. Testy byly náročné a tak je počet osvědčení úspěchem.

Mgr. Hana Doležalová