Soutěž o nový návrh loga školy

Škola vyhlašuje soutěž o nový návrh loga školy

Přijímají se návrhy ručně kreslené i návrhy vytvořené na počítači v grafickém programu.

  • Logo musí obsahovat obrázek a text "OA a SOU Veselí nad Moravou".
  • Logo musí být v barevném provedení (min. 2 barvy).

Příspěvky odevzdávejte v elektronické formě na e-mail: zdrahal@oaveseli.cz nebo v kabinetě Ing. Zdráhala.

Pět nejlepších návrhů vybraných odbornou komisí bude odměněno věcnými cenami.

Uzávěrka soutěže: pátek 11. října 2019.