Soutěž a Podnikej

Ve čtvrtek 19. září 2019 se na naší škole uskutečnila přednáška, která žákům ukázala, jak mohou začít budovat svou vlastní kariéru a jak proměnit svůj nápad v reálný podnikatelský projekt. Na naší škole přednášel pan Martin Vítek ze Zlína.

Zájemci, kteří se do projektu zapojí, najdou spoustu zajímavých informací na webových stránkách www.soutezapodnikej.cz.

Dle názorů zúčastněných žáků čtvrtých ročníků se jim přednáška velmi líbila a přinesla jim spoustu zajímavých nápadů a myšlenek.

Ing. Petr Veverka
Ing. Taťána Veverková