Informace o projektu

V dubnu 2012 zahájila SOŠE a SOU Veselí nad Moravou nový projekt financovaný Evropským sociálním fondem.

Projekt je zaměřen na zlepšení technických kompetencí žáků školy oborů Informační technologie, Provozní technika, Strojní mechanik a Obráběč kovů.

Podpoří výuku matematiky novými metodami za použití vhodného matematického softwaru a vytvořených pracovních listů v pravidelných seminářích vedených vyučujícími.

V průběhu studia, především v odborných informatických a strojírenských předmětech, mají studenti problém také s rozborem a pochopením odborného textu, jeho vyhodnocením a správnou interpretací výsledků. Cílem je, aby se žáci naučili odborný text rozebrat a pochopit. Projekt má usnadňovat dostupnost odborné technické literatury pro studenty, kteří budou mít vytvořeno atraktivní technické zázemí (v podobě elektronických čteček knížek, tabletů, notebooků) a na datovém úložišti zásobu potřebné pořízené literatury. Vše doplní exkurze do technické části Moravské zemské knihovny v Brně.

Projekt bude doplněn semináři, které realizují pracovníci pedagogicko-psychologické poradny. Semináře budou zaměřeny na rozvoj logiky, efektivní učení, koncentraci pozornosti a trénování paměti. Získané kompetence využijí žáci k průběžné přípravě do výuky, úspěšné složení maturitní zkoušky z matematiky i odborných informatických a strojírenských předmětů i v případném dalším studiu.

Každým ze dvou modulů v průběhu dvou let projde minimálně 80 žáků, rozdělených do 8 skupin.

Výuka přírodovědných a technických oborů v řadě základních a středních škol v České republice je často velmi teoretická a nudná. To je jeden z důvodů, proč si mladí lidé následně nevolí kariéru v těchto oborech. Věříme, že použitím nových technologií, ke kterým mají studenti blízko, je dokážeme lépe motivovat.

Ukončení projektu je plánováno na srpen 2014.