Projekt "Motivace žáků ke studiu technických předmětů"

Projekt je zaměřen na zlepšení technických kompetencí žáků SOŠE a SOU oborů 18-20-M/01 Informační technologie, 23-43-L/506 Provozní technika, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-56-H/01 Obráběč kovů. Podporuje výuku matematiky novými metodami (pořízení matematického SW, notebooků a dataprojektoru). Pro studenty bude formou seminářů vytvořen modul Matematika jinak (20 hodin) se zaměřením na středoškolskou matematiku na PC. Dále bude projekt podporovat zvýšení dostupnosti odborné technické literatury pro studenty. Bude vytvořeno pro ně atraktivní technické zázemí (v podobě elektronických čteček knížek, tabletů) a na datovém úložišti zásoba potřebné dostupné literatury, příp. odkazy na zdroje. Čtečky s informacemi budou využívat v odborných předmětech. Dále bude vytvořen formou seminářů modul Integrace odborného jazyka do výuky odborných předmětů (20 hodin). Projekt doplní exkurze a seminář psychologa. Výukou v každém z modulů v průběhu 2 let projde 80 žáků, rozdělených do cca 8 skupin.