Zahájení projektu

27. duben 2012

Dne 27. 4. 2012 proběhl motivační seminář, určený pro zaměstnance školy. Byli informování o zahájení projektu a jeho cílech.

Fotogalerie - seminář pro učitele

26. červen 2012

Rodiče žáků prvních ročníků byli informováni o realizaci projektu na informační schůzce.

7. prosinec 2012 a 12. leden 2013

Projekt byl prezentován v rámci dnů otevřených dveří.

21. listopad 2012 a 15. 1. 2013

Motivační seminář pro studenty na SOU proběhl 21. 11. 2012, na OA 15. 1. 2013.

Cílem bylo vysvětlit studentům přínos tohoto projektu pro jejich budoucnost. Absolvováním projektu získají nejen nové zkušenosti z oblasti psychologie – jak se efektivně učit, jak řešit logicky určitý matematický postup, jak interpretovat odborný text…Ale naučí se také používat aktivní formy výuky. Matematické příklady budou řešit na noteboocích, odborný text budou rozebírat na čtečkách.

Vyučující vedly motivační seminář tak, aby žáci jasně pochopili, že aktivní účast na těchto aktivitách povede k výraznému zlepšení jejich technických kompetencí, schopností a dovedností. Motivační je také ověřování získaných znalostí a dovedností v souvislosti s úspěšným složením maturitní zkoušky,


Fotogalerie - seminář pro studenty