Informace pro absolvování kurzu

 • Studijní materiály jsou v angličtině, on-line testy jsou také v angličtině (lze používat slovník), ale jinak se komunikuje česky. Angličtiny se není třeba obávat, pokud pracujete nějaký čas s počítači a máte základní znalosti, nebudete mít s jazykem problém.
 • Program Netacad se od běžných školení odlišuje právě mimořádným zpracováním a kvalitou studijních materiálů. Prohlídněte si demo studijních materiálů pro námi nabízené programy: CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4.
 • Naše akademie má samozřejmě k dispozici potřebný hardware, software a příjemné studijní prostory.
 • Kurzy probíhají po dobu 2 let, a to ve třetím a čtvrtém ročníku. Jsou zahrnuty do ŠVP školy v rámci předmětu Hardware a sítě.
 • Kurzy jsou součástí přímé výuky, a tudíž jsou pro naše studenty plně zdarma.
 • Zajímají vás podrobnosti o probírané látce? Prohlédněte si osnovy jednotlivých semestrů námi nabízených programů CCNA Exploration.
 • Každý student po úspěšném absolvování kurzu obdrží mezinárodní certifikát platný po celém světě.

Průběh studia

Studium je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Teoretické poznatky jsou vždy ověřovány v laboratoři počítačových sítí pod vedením certifikovaných instruktorů. Studijní materiály jsou k dispozici v rámci NETACAD studijního systému využívajícího www stránek a flash animací pro interaktivní výuku. Student zde nalezne mnohé další nástroje, jako například testy, zadání laboratorních úloh, diskusní skupiny a mnohé další. Průběh studia je strukturován:

 • Zápis a vytvoření profilu studenta
 • Samostudium teoretického aparátu
 • Konzultace řešených úloh a problémů
 • Praktická laboratorní cvičení
 • Praktická zkouška
 • Finální test
 • Případová studie
 • Zisk dílčího certifikátu

Závěrečný finální test spolu s praktickou zkouškou ověřují nabyté znalosti studenta. Pro úspěšné absolvování je nutné dosáhnout hodnocení minimálně na 70 % z každé zkoušky. Testy jednotlivých kapitol částečně ovlivňují celkové skóre, jejich primárním úkolem je odpovědět studentovi na otázku, zda úspěšně zvládl danou kapitolu a upozornit na oblasti, které je třeba ještě ověřit.