Obsah jednotlivých kurzů CCNA

CCNA Exploration 1 - Základy síťových technologií

V průběhu prvního kurzu získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z následujících oblastí:  

 • užití modelů síťových protokolů pro popis komunikačních vrstev v datových sítích
 • návrh, kalkulace a použití síťových masek a adres
 • budování jednoduchých ethernet sítí pomocí směrovačů a přepínačů
 • základní znalosti z oblasti vedení kabeláže a návrhu sítě pro připojení zařízení
 • znalost konzolových příkazů pro konfiguraci přepínačů a směrovačů a ověření jejich správné funkčnosti
 • analýza funkcí protokolů a služeb transportní a síťové vrstvy


CCNA Exploration 2 - Směrovací protokoly a koncepty

V průběhu druhého kurzu získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z oblastí:

 • konfigurace a ověření rozhraní směrovačů
 • konfigurace protokolu RIPv1
 • návrh a implementace classless IP adresního modelu pro síť
 • použití pokročilých konfiguračních příkazů na směrovačích používajících EIGRP
 • aplikace základní konfigurace protokolu RIPv2 a schopnost vyhodnotit RIPv2 směrovací informace
 • identifikace charakteristik distance vektorových směrovacích protokolů 

CCNA Exploration 3 - LAN přepínače a bezdrátové technologie

V průběhu třetího kurzu získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z těchto oblastí: 

 • řešení problémů na 1., 2., 3. a 7. vrstvě
 • schopnost interpretovat síťové diagramy
 • prvotní konfigurace přepínačů včetně aktivace správy vzdáleného přístupu
 • konfigurace a ověření funkčnosti VLAN, směrování mezi sítěmi VLAN, nastavení trunku a RSTP na přepínačích
 • správa konfiguračních souborů
 • identifikace základních parametrů nutných k nastavení bezdrátových sítí a k jejich běžnému použití

 CCNA Exploration 4 - Technologie WAN

V průběhu závěrečného čtvrtého kurzu získají studenti znalosti a praktické zkušenosti z oblastí: 

 • charakteristika vlastností technologií a podmínek jejich efektivního provozu: VoIP a Video over IP
 • konfigurace a ověření funkčnosti služeb DHCP a DNS na směrovačích
 • schopnost ověřit, monitorovat a řešit problémy s ACL v síťovém prostředí
 • konfigurace a ověření základní WAN konektivity prostřednictvím sériového rozhraní, spojení na bázi využití protokolu PPP
 • konfigurace a ověření PPP konektivity mezi Cisco směrovači a Frame Relay na Cisco směrovačích
 • řešení problémů spojených s implementací WAN