Struktura kurzů CCNA Exploration

Kurzy Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration představují bloky 4 kurzů o rozsahu 4x70 studijních hodin. Obsahově jsou plně totožné s požadavky na znalosti pro první stupeň průmyslové certifikace Cisco Certified Network Associate společnosti Cisco. Kurzy CCNA Exploration poskytují komplexní přehled oblasti síťových technologií – od základů až po pokročilé aplikace a služby. Jsou založeny na přístupu k síťovým technologiím shora dolů, který je velmi populární na mnoha středních, vyšších odborných a vysokých školách.
Tyto kurzy kladou důraz na teoretické pojmy a praktické aplikace a poskytují studentům příležitost získat praktické zkušenosti s návrhem, instalací, správou a údržbou sítí. Kurzy nabízí výuku teorie do hloubky, podnětná laboratorní cvičení. Jsou určeny především studentům, kteří jsou schopni samostatně řešit problémy a tvořivě schopni reagovat na nastalé situace, dále studentům s analytickými schopnostmi nebo pro pracující profesionály, kteří mají zájem o budování své kariéry a o získání průmyslového certifikátu. Kurzy připravují studenty na jejich budoucí kariéru profesionálů v oblasti IT v malých i velkých společnostech.
Kurzy v sobě mají začleněný e-learning, který umožňuje studentům provádět interaktivní cvičení, které podporuje učení a zlepšuje vstřebávání vědomostí. Studijní materiály obsahují multimedia, Flashové animace, videa, interaktivní kvízy, které umožňují několik rozdílných přístupů ke studiu, napomáhají k lepšímu pochopení probíraných témat a umožňují získat bohaté zkušenosti.
Všechny kurzy obsahují komplexní a podnětné laboratorní úlohy a cvičení, které pomáhají studentům rozvinout analytické a krizové myšlení, schopnosti řešit problémy, schopnost spolupracovat v týmu, stejně tak, jako získat bohaté praktické zkušenosti. Studium je rozděleno do čtyř kurzů:

  • CCNA Exploration 1 - Základy síťových technologií
  • CCNA Exploration 2 - Směrovací protokoly a koncepty
  • CCNA Exploration 3 - LAN přepínání a bezdrátové technologie
  • CCNA Exploration 4 - Připojení k síti WAN


Kurzy na sebe navazují a pro absolvování jednotlivých kurzů je nutné dokončit kurzy předcházející. V průběhu kurzů CCNA Exploration se studenti seznamují se základy síťových technologií pomocí aplikací, ve kterých se realizují různé typy praktických síťových situací, se kterými se studenti můžou v budoucnu střetnout. Studenti se postupně seznamují s domácími sítěmi, s podnikovými sítěmi, s dalšími komunikačními technologiemi umožňujícími přenos hlasu a videa, s bezdrátovými sítěmi a s problematikou bezpečnosti komunikace.