Informace o projektech ESF

Mladý člověk a svět práce

Cílem projektu je připravit studenty do podnikatelské sféry života, na trh práce, na výběrová řízení, ale také na přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ. Naše zkušenosti ukazují, že mladá generace má nedostatečné komunikační schopnosti, nedovede pracovat s textem, vybrat podstatné informace a provést sebeprezentaci. Proto je naším cílem také vybudovat u studentů tyto aktivity a dovednosti. Protože žáci nemají přímou možnost vyzkoušet si určité modelové situace běžného výběrového řízení, práce podnikatele, alternativní přístupy k práci podnikatele, testování přijímacího řízení, umožní tento projekt žákům vyzkoušet si adekvátní situace, aby je mohli sami aktivně řešit. Projekt je rozložen do tří let, bude realizován ve všech po sobě jdoucích ročnících.

Podrobnosti k projektu naleznete v připojených souborech:

Proměna škol v centra celoživotního učení

Naše škola se od 1. ledna 2010 zapojila do projektu UNIV 2 KRAJE, který realizuje Národní ústav odborného vzdělávání.

Cílem projektu je vytvořit z vybraných a zapojených škol centra celoživotního vzdělávání a tím rozšířit nabídku oborů a především forem vzdělávání pro širokou veřejnost, zejména dospělé. Školy zapojené do projektu budou sdružovány do sítí spolupracujících s krajskými úřady, zaměstnavateli a úřady práce a budou koordinovat své vzdělávací nabídky tak, aby celková nabídka co nejvíce odpovídala potřebám regionu.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více informací Vám poskytne: www.nuov.cz/univ2k.

ilustrační foto

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.