Projekt OP JAK - Šablony pro SŠ a VOŠ I

Naše škola se zapojila do dalšího projektu EU a MŠMT. Je jím projekt z Operačního fondu Jana Ámose Komenského - Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt si klade za cíl přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V rámci tohoto projektu naše škola od 1. března 2023 zřídí personální pozici - školní psycholog. Dále bude podpořeno vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků školy a nakonec od 1. září 2023 posílíme pozici kariérového poradce.

Věříme, že tento projekt přispěje k dalšímu rozvoji naší školy a budování příznivého klima na ní. 

Další informace o projektu naleznete na webových stránkách OP JAK