Prevence digitální propasti

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytlo školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření mobiliáře, ze kterého škola znevýhodněným žákům zapůjčuje základní digitální vybavení. Cílem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání.