IROP - Rekonstrukce učeben a výstavba nové haly pro odborný výcvik

Rekonstruované a nově vybudované odborné učebny zajistí odpovídající bezpečnostní a hygienické podmínky výuky, dojde ke snížení energetické náročnosti pracoviště odborného výcviku a k optimalizaci učebních ploch/prostor. Vzniknou moderní, kapacitou a vybavením odpovídající, prostory pro odbornou výuku. Zvýší se kvalita vzdělávání pro žáky střední školy, kteří budou dostatečně připraveni ve svých oborech.

Odborné učebny jsou zaměřeny na oblasti polytechnického vzdělávání, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. Prioritou je zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro učební obory ve vazbě na požadavky trhu práce. Důraz je kladen i na zajištění bezbariérovosti a rovný přístup ke vzdělání.

Na daný projekt je poskytovaná finanční podpora od EU.

Více informací o dalších strategických projektech IROP 2021-2027 naleznete zde.